top-image

 

A FONYÓDI GIMNÁZIUM ÖREGDIÁKJAINAK BARÁTI KÖRE PÁLYÁZATOT HIRDET 

„AZ ÉN CSALÁDOM TÖRTÉNETE”  címmel, az alábbi feltételekkel:

  1. A pályázatra csak a FONYÓDI GIMNÁZIUM ÖREGDIÁKJAINAK BARÁTI KÖRE tagjai adhatnak be pályamunkát.
  2. A pályamunka bemutathatja egy család történetét, vagy annak egy jelentős szakaszát, illetve a család kiemelkedő tagjának egész élettörténetét és tevékenységét.

Bemutatható egy, a családban különösen becsben tartott tárgy története, vagy

egy emlékezetes családi történet elbeszélése, vagy

olyan családtörténeti esemény, amely helyi vagy országos jelentőségű történelmi eseményhez kapcsolódik.

Lehet pályázni a középiskolai élmények felelevenítésével (események, tanárok, barátok )

Lehet pályázni a munkavállaláshoz, munkahelyhez kapcsolódó írással is.

  1. Értékelés szempontjai: a tartalom minősége, a mellékletek, illusztrációk és dokumentumok sokfélesége (archív fotók/képek, rajzok, szerző rajzai), a források pontos megnevezése.
  2. Terjedelmi korlát nincs.
  3. A pályamunkát be lehet adni kézzel írt, vagy gépelt formában és CD/ vagy DVD-n. A benyújtott pályázati példány az egyesület tulajdona marad és további felhasználásáról a szerzővel együtt dönt. További információ kérhető: methjulia49@gmail.com címen, valamint a +36- 30- 411-2796-os telefonszámon.

 

A pályázatot postai úton vagy e-mail-ben, vagy személyesen is el lehet juttatni Németh Julianna elnöknek. Cím: 1144 Budapest, Szentmihályi út 12-14, 3.em. 81.

Beadási határidő: 2016. október 15.

Pályadíjak: a legjobb munkák értékes könyvjutalomban részesülnek, továbbá bemutatásra kerülnek a gimnáziumban 2016. november 5-én rendezett kiállításon.

Eredményhirdetés: 2016. november 5.

 

                                                                     

 

A Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre  2016.  április 30-án, szombaton tartja ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉT  12.30 órai kezdettel a gimnázium első emeletén levő Fizika 1. tantermében. (Fonyód, Hunyadi János u 3). Amennyiben a  közgyűlés határozatképtelen, vagyis nincs jelen a tagok több, mint 50%-a, a megismételt közgyűlés  ugyanezen a napon 13 órai kezdettel kerül megtartásra változatlan helyszínnel és változatlan napirenddel. Felhívom a figyelmet arra, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben a  megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes!

NAPIREND:

  1. Közhasznúsági jelentés ismertetése, elfogadása (2015. évről)
  2. Számviteli beszámoló ismertetése, elfogadása (2015. évről)
  3. Egyéb aktualitások.

A Mátyás Király Gimnáziumban  április 30-án, szombaton 10 órakor kezdődik a BALLAGÁS. Itt  kerül átadásra három tanulónak a „Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre” Díj emlékplakett és a vele járó 50-50 ezer Ft.

Kérjük, ajánld fel   adód 1 %-át  az egyesületünk javára! Adószámunk: 18778232-1-14.

SZERETETTEL VÁRUNK A KÖZGYŰLÉSRE, SZÁMÍTUNK A MEGJELENÉSEDRE!

Fonyód, 2016. április 12.

"Gimnáziumunk, névadójának tisztelegve, minden évben megünnepeli a Mátyás-napot. Hagyományunk szerint az iskolai ünnepség koszorúzással kezdődik, a vendégek, az osztályok képviselői és osztályfőnökei tiszteletüket teszik a Mátyás-falnál. A koszorúzást Szekeres Attila történelem szakos tanár figyelemfelkeltő gondolatokkal nyitotta meg. A Mátyás királyról szóló emlékbeszéd-író pályázat kitüntetettje Szécsi Anett  tanuló lett, aki felolvasta  nyertes pályamunkáját.

Az ünnepi rendezvény a gimnázium aulájában folytatódott, ahol külön köszöntötték iskolánk vendégeit: Gyurina Máriát, Fonyód Város Képviselő-testületének tagját, Nagyné Keller Izabellát, a Fonyódi Tankerület köznevelési referensét, Haszon Zsolt urat, a Mátyás Király Gimnáziumért Alapítvány Kuratóriumának elnökét valamint Németh Juliannát, a Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Körének elnökét.

A zászló bevitele után, az ünnepi műsor bevezetőjeként Bárány Dóra  Arany János románcát mondta el.Gyurina Mária képviselő asszony köszöntő beszédében méltatta a gimnáziumban folyó színvonalas munkát, és kiemelte az iskola szerepét a város hírnevének öregbítésében.  Ezt követően Sasák Benjamin  Mozart D-moll Fantáziájának dallamait szólaltatta meg.  Bántó Zsuzsanna, iskolánk igazgatója ünnepi beszédében kiemelte az iskolai hagyományok közösségformáló szerepét, ami a közösségtudatot –„MKG-tudatot”- erősíti.  Ezt követően a „Pro scola” kitüntetés átadására került sor. Az idei tanévben a díjat kiemelkedő munkájáért, az iskola stabil anyagi helyzetét megteremtő, sokéves gazdasági vezető tevékenységéért Kristóf Györgyné vehette át. 

Ezután következett a Mátyás-gyűrű átadása. Az idén a díjat Bognárné Huzsvai Cecília kapta az osztályfőnöki munkaközösség vezetéséért, a sikeres német és spanyol nyelvi oktató munkájáért.

Ezt követően Tóth Szeréna  és Proity Zsombor Vivaldi Largo című duettjét, Horváth Norman  Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című művének egy részletét,Császár-Biró Lenke Karola saját szerzeményét adta elő. Az MKG táncegyüttes kalotaszegi táncokat mutatott be.

Az ünnepi műsort követően fizikai kísérleteket mutatott be Zöldjárat címmel a tudatos energiafelhasználásról, és a megújuló energiákról szóló program keretén belül Tóth Pál.

Fakultatív programok keretében számos előadást látogathattak az érdeklődők. Szinte felsorolhatatlan a programkavalkád. Németh Julianna és Beszeda László, a Magyar Családfa-Kutató Egyesület titkára a családfák felkutatásának fontosságát méltatta, amivel a múlt és a történelem hangulatát, és az ősökhöz való tartozás gyökereit lehet megtalálni. Varga István A fonyódi gróf Zichy Béla-telep története című és a Festők Fonyódon című kötetet mutatta be.

Halvax Eszter és Hosszú Zoltánné tanárnők irányításával, Raffael Vanessza, Kovács Vivien, Papp Viktória  előadásában  diákprojektmunkák kerültek bemutatásra.

Lampek Andrea tájékoztatója a polgárőrség fontosságáról és a Vasúti Polgárőr Egyesület feladatairól hangzott el. Vasas Zsolt „Érj haza biztonságban” címmel előadást tartott a vasúti közlekedés veszélyeiről. Szolidaritás címmel Szilasi Gábor, Keserű Zoltán tanár urak és Lengyel Zsüliett tanárnő szervezett diákbemutatót az ACES, az ERASMUS és a bambergi cserekapcsolatok eredményeiből, élményeiből és tapasztalataiból. Dr. Beijczi Andor Nyitott bíróságok címmel tartott bemutatót. Két teremben az internetezés veszélyeiről hallhattak a diákok. A tornateremben táncház szórakoztatta a tanulókat. Fakultatív programként, Erdei Barna tanár úr irányításával, a fonyódi sportcsarnokban focimeccs zajlott. A nap zárásaként a gimnázium klubtermében Lengyel Zsüliett tanárnő a zalaszabari táborban részt vett művészdiákok képeiből kiállítást nyitott meg.

Végezetül a tábori élményekről készült kisfilmet tekinthetett meg a lelkes közönség.

Az  ünnepi nap kiemelkedően jól sikerült,  megható, izgalmas, élménydús pillanatokkal gazdagodhattunk.

2016.február 27. by Mátyás Times (kivonat)

bottom-img